PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Prof. Dr. Haydar Baş 100 yıllık planı bozdu


Prof. Dr. Haydar Baş 100 yıllık planı bozdu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr.Haydar Baş'ın "Hoş Geldin Atatürk"kitabıyla oluşturduğu yeni atmosfer Mesaj TV'de yayınlanan Haftanın Sohbetiprogramında konuşuldu.

Program konuklarından gazeteci yazar Murat Çabas"Ne Atatürkçüyümdiyenler ne de bugüne kadar Atatürk'e düşmanlık edip sonradan Atatürkçügeçinenler yani hiçbirisinin gerçek ve dindar Atatürk'ü ortaya koymadığını,onun mirasına sahip çıkmadıklarını görüyoruz. Bu noktada siyasi arenada ve ilimdünyasında sadece ve sadece Prof. Dr. Haydar Baş'ın eserleriyle,sempozyumlarıyla beraber gerçek Atatürk'ü ortaya koyduğunu ve onun izindenlayıkıyla yürüdüğünü görüyoruz. Prof. Dr. Haydar Baş, 'ben Milli EkonomiModeli'nin temelini Atatürk'ten aldım' dedi. Atatürk'ün izinden gitmek demek,onun çözümlerine, modeline, her şeyine sahip çıkmak demektir" dedi.

'Yüzde50+1 sen nelere kadirsin!'

Yeni Mesaj Gazetesi Başyazarı Muharrem Bayraktar da konuşmasında iktidarın bir anda Atatürkçüolmasını değerlendirdi.

Bu dönemde Atatürk'e yapılan saldırılara değinen Bayraktar şu dikkat çekici ifadelerikullandı: "Sanki bu ülkede devleterkanı rapor alarak 10 Kasım anmalarına katılmadı. Sanki bu ülkede 29 EkimCumhuriyet Bayramı kutlamalarına Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle katılansivillerin üzerine tazyikli su sıkılmadı. Sanki bu ülkede Atatürk'ün kurduğuTürkiye Cumhuriyeti Devletinin T.C. tabelaları indirilmedi. Sanki bu ülkededevlet memurları Atatürk rozeti takıyor diye disiplin soruşturması açılmadı.Sanki bu ülkede Atatürk anıtlarına çelenk koymak yasaklanmadı. Sanki bu ülkedeAtatürk'ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği talan edilmedi. Sanki bu ülkedebirileri çıkıp 10 Kasım'da sifonu çekin deyip sonra gidip köşkte Sayınreisicumhurla oturmadı. Sanki bu ülkede Atatürk'ün devrimleri ve inkılaplarımilli eğitim müfredatından kaldırılmadı. Sanki bu ülkede birileri çıkıpaşağılık bir şekilde Atatürk'ün annesinin namusuna dil uzatmadı. Sanki buülkede en az 30 tane başında Atatürk olan stadyumun ismi değiştirilmedi. Sankibu ülkede Nutuk'u taşımak suç sayılmadı. Sanki bu dönemde bunları yaşamadık,birden bire Atatürkçü oldular... Yüzde 50+1 sen nelere kadirsin!"

'HaydarBaş yüz yıllık planı bozdu'

Araştırmacı yazar Selim Kotil de Prof. Dr. Haydar Baş'ınAtatürk hakkında yürütülen olumsuz kampanyayı bir anda tersine çeviren isimolduğunu söyledi. Selim Kotil şöylekonuştu: "Bir tek insan çıktı ve çok kısabir sürede birilerinin toplumu 100 yılda getirdiği noktadan tekrardan olmasıgereken yere getirdi. Şimdi toplumda müthiş bir dip dalgası var. Bugün herkes100 yıllık iftiraları yırtıp atıyor ve 'hayır Gazi Paşa dindar. MustafaKemal'in soyu hepimizden daha temiz' diyor. Bugün toplumdaki bu büyük dipdalgasının sırrı Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Bu dip dalgası 100 yıldır aksi yöndeyürütülen bir kampanyaya rağmen başarılmıştır. Biz aynı olayı FETÖ olayında dagördük. FETÖ'nün dinlerarası diyalog projesi dünden bugüne bir günlük bir projedeğildi. Asırlardan beri Vatikan'ın yürüttüğü, birçok isim üzerinden bucoğrafyada Osmanlı döneminden bu yana yoğrulmaya başlanan ve günümüzde çokbüyük bir süratle devam eden bir projenin önüne Prof. Dr. Haydar Baş bir andabir set çekti ve olayı tam tersine çevirdi. Biz bu olayı ekonomide degörüyoruz. O yüzden şunu söyleyeyim bugün Türkiye'de ve dünyada toplum üzerindeen etkili olan fikirlerin sahibi olan kişi Prof. Dr. Haydar Baş'tır."

'Bunlarçakma Atatürkçü bile olamaz'

Prof. Dr. Haydar Baş'ın ekonomi görüşlerinin dünyanınakışını değiştirdiğini ifade eden Selim Kotil konuşmasına şu şekilde devam etti: "Sosyal sahadaki görüşleri, Ehl-i Beyt sahasındaki görüşleri, MustafaKemal Atatürk ile ilgili görüşleri ... Bu çok basit bir olay değil. Sizin karşınızdabir asırdan beri yürütülen bir proje var. Düşünebiliyor musunuz Anadolu'nun enücra kahvehanelerinde bile birileri Atatürk'ün anasında dil uzatmayı bilinçli olarak yürütmüşler. Bu iftira planı ekranlarda yürütülmüş, eğitim kurumlarındayürütülmüş, siyasette yürütülmüş. Bu projeyi yüz binlerce insan üzerindenbilinçli olarak yürütmüşler ve bir tek insan gelmiş bu dalgayı tersine çevirmişve bugün bir dip dalgası oluşmuş. Şimdi bu rüzgarı gören herkes diyor ki; bizde Atatürkçüyüz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bunlar çakma Atatürkçü bileolamazlar."


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın