PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Biyografi

Biyografi

Prof. Dr. Haydar Baş

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur.
İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır.
Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana","Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

13 yıl Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevinde bulundu.
Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

• Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.
• Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.
• 13 yıl Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinde profesör ünvanıyla öğretim görevinde bulundu.
• İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.
• BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.
• Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.
• Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.
• Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

Prof. Dr. Haydar Baş Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.
Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.

* Illinois Universitesi (University of Illinois at Urbana- Champaign) Intensive English Institute "Prof. Dr. Haydar BAŞ" Urbana-2001

* Dallas Üniversitesi İşletme Fakültesi. "An Alternative Prescription to the IMF's Model for Economic Growth in Turkey (IMF Metoduna Alternatif olarak Türkiye'deki Ekonomik Büyümeye bir Reçete)" Dallas-2002

* ODTÜ (Saciology of Religion Fall Semester 1993 İCMAL, 1994)

* Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Haydar Baş'a göre İdeal İnsan ve İdeal İnsanın Topluma Yansıması, 1999)

* Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş ve Tasavvuf, 1993)

* Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş'ın Tasavvufi Görüşleri, 1997)


Prof. Dr. Haydar Baş, yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında otuzun üzerinde ödüle layık görülmüştür. Verilen uluslararası ödüllerden bazıları şunlardır:

1- Dünya Barışına, İnsan Haklarına ve Ekonomiye katkılarından ötürü verilen Saygın Liderlik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü, bu ödülle Prof. Dr. Haydar Baş'ı "Uluslararası Seçkin Liderler Ansiklopedisi"nin 5. baskısında yer almak üzere seçmiştir.

2- İnsan Haklarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı verilen Şeref Sertifikası.
Bu sertifika Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından verilmiştir.

3- "1994 Zirvede Kim Kimdir" ödülü.
Bu sertifika Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından yılda bir kere, belli sahada hizmet veren sadece bir ilim adamına verilmektedir.

4- Modern Ekonomik Görüşe hizmetlerinden dolayı verilen Uluslararası Liyakat Topluluğu Sertifikası.
Bu ödül Uluslararası Biyografi Merkezi'nce verilmiştir.

5- İletişim Endüstrisine katkılarından dolayı verilen Saygın Liderlik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından layık görülmüştür.

6- Uluslararası Araştırmacı Üyelik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından verilen bu madalya, yapmış olduğu bilimsel araştırmalar ve Modern Ekonomik Görüşe olan hizmetleri nedeniyle enstitünün araştırmacı üyesi olduğunu belgelemektedir.

7- Uluslararası Liyakat Topluluğu Excellantia (Mükemmel Şahsiyet) Ödülü:
Bu ödül bulundukları ülkelerde Uluslararası Biyografi Merkezi'ni yaşamları, şahsiyetleri ve sosyal ilişkileri ile temsil eden ilim adamlarına verilmektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş, Fikir ve tezlerindeki bilimsel tutarlılığı ve isabeti, tarihi süreç içerisinde her zaman müşahade edilen Sayın Baş'ın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle alakalı bazı önemli çıkışları şunlardır:

Prof. Dr. Haydar Baş, "Milli Birlik ve Beraberliğin Temel Unsurları" isimli konferanslar dizisiyle Türkiye'de ve Avrupa'da milli birlik ve beraberliğin önemini anlatmıştır.

Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye'nin AB üyeliğinin çokça gündem edildiği 1980'li yıllarda akademik çevrelerin ve iş dünyasının kesin gözüyle baktığı üyeliğimiz ile ilgili olarak, yalnızca Sayın Baş farklı bir yorumda bulunmuştur. 1986 yılında Berlin'de "AB Topluluğu bizi aralarına kabul etmeyecektir" tezini savunmuştur.
Yıl, 2015 Türkiye halen üyelik müzakereleri için dahi tarih alamamıştır.

Prof. Dr. Haydar Baş, 90'lı yılların başında ülkemizdeki politikacılar ve aydınlar, Gümrük Birliği'ne girişimizi bir zafer olarak gösterirken; Prof. Dr. Haydar Baş, "AB'ye girmeden, Gümrük Birliği'ne dahil olmak Türkiye'nin aleyhinedir" demiştir. Her yıl 20 milyar doların üstünde dış ticaret açığı veren ülkemiz, Gümrük Birliği'nden dolayı 150 milyarlarca dolar zarar etmiştir.

Prof. Dr. Haydar Baş, Özellikle 2000 yılından sonra kronikleşen ekonomik kriz ve enflasyon ortamından çıkışı IMF ve Dünya Bankası'nın talimatları ve kredileri ile aşma çabasındaki siyasi iradeye tek yanıt da Prof. Dr. Haydar Baş'tan gelmiştir:
"Mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bu gidişatla Türkiye'yi batıracaklar. Türk coğrafyasını pazarlık konusu haline getirecekler."

Prof. Dr. Haydar Baş, Ülkemizin siyasi ve iktisadi talepler doğrultusunda bugün taşındığı nokta da Prof. Dr. Haydar Baş'ın tespitleriyle aynı istikamettedir.

Prof. Dr. Haydar Baş, Amerika'nın 1991 yılındaki Irak çıkarmasında, o tarihte "Bu çıkarma her ne kadar Irak'a yapılıyorsa da nihai hedef Türkiye'yi parçalamaya yöneliktir" şeklinde ikazda bulunmuştur.
Bugün hayata geçirilen ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nden maksat da budur.
İslam coğrafyasını ele geçirmek, Türkiye coğrafyasını parçalamaktır.

Prof. Dr. Haydar Baş, Son dönemde, özellikle ülkemizin siyasi, kültürel ve stratejik kuşatma altına alınması, ekonomik kriz ve çıkış yolları üzerine eserler veren Prof. Dr. Haydar Baş'ın basılmış olan eserleri şunlardır:

1- Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri
2- Sosyal Devlet - Milli Devlet.
3- Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler
4- Niçin Türkiye?
5- Hikmetin Sırları
6- Yaşayan Kur'an: Sünnet
7- Din Tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'in Cevabı
8- Veda Hutbesinde İnsan Hakları
9- İslam'da Zikir
10- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed-I
11- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed-II
12- Makalat
13- Mektubat
14- İslam ve Mevlana
15- İslam'da Tevhit
16- İman ve İnsan
17- İslam'da Kadın Hakları
18- Dua ve Evrad
19- Haccın Hikmetleri
20- İnsan-ı Kamil ve Nefs Mertebeleri
21- Hıristiyanlık ve Yahudilik
22- Birliğe Doğru
23- Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname
24- Nefs Terbiyesi
25- Varoluşun Gayesi: Zikrullah
26- Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli
27- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)
28- İmam Ali
29- Hz. Fatıma
30- İmam Hasan
31- İmam Hüseyin
32- İmam Cafer-i Sadık
33- İmam Zeynelabidin
34- İmam Rıza
36- Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt
37- Hac
38- Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma'sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu
39- Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin
40- İmam Hasan el-Askeri ve İmam Mehdi
41- Dua ve Zikir
42- İmam Musa Kazım (a.s.)
43- İmam Muhammed et-Taki
44- İmam Hadi

Prof. Dr. Haydar Baş'ın belki de tüm dünyaya mal olmuş en önemli tezi ise, kapitalizmin kuralları altında ezilen halkların tek kurtuluşu olarak gösterilen Milli Ekonomi Modeli (MEM)'dir. Bu model tüketime dayalı ilk ve tek analiz olmasının yanında, sürekli büyümeyi sağlaması, adil gelir dağılımını temin etmesi ve işsizliği ortadan kaldırması ile de dünyada ilklere imza atan bir ekonomi modelidir. İlki İstanbul'da olmak üzere, Azerbaycan'da, Almanya'da ve dört kez Bursa'da, KKTC'de ve sonuncusu yine İstanbul'da olmak üzere gerçekleştirilen dokuz uluslararası ekonomi kongresiyle bu tez dünyaya tanıtıldı.

Düzenlenen 9 Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongreleri'nin yer ve tarihleri şöyle.
1) Birinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 26-27 Kasım 2005, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı ve Cevahir Otel Oditoryum'unda...
2) İkinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 25-26 Mart 2006, Bakü, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde...
3) Üçüncü Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 30-31 Mart 2007, Almanya'nın Heildelberg şehrinde...
4) Dördüncü Uluslararası Sosyal Devlet-Milli Devlet Kongresi, 19-20 Nisan 2008, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu'nda...
5) Beşinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 18 Ekim 2008, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu'nda...
6) Altıncı Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi (Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Buhran ve Çıkış Yolları), 08 Şubat 2009, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu'nda...
7) Yedinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 24 Ocak 2010, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu'nda...
8) Sekizinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi 2 Kasım 2013 tarihinde yavru vatan KKTC'inde yapılmıştır.
9) Dokuzuncu Uluslararası Milli Ekonomi Kongresi 22 Mart 2015 tarihinde İstanbul Cevahir Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yapılan bu uluslararası kongrelerde yerli ve yabancı 400'ü aşkın bilim adamı Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet-Milli Devlet eserleri hakkında tebliğler sundular ve ABD'de mortgage kriziyle başlayan küresel kriz döneminde 100'ü aşkın ülke Milli Ekonomi Modeli'nin çözüm projelerinden istifade ettiler. Bu kongreleri takip eden yüzlerce ekonomist Milli Ekonomi Model'ini, kapitalizmin sona erdiği günümüzde tek kurtuluş yolu olarak ilan etmişlerdir. Tezin mimarı Sayın Baş, Azerbaycan'da yapılan kongrede tüm katılımcı ilim adamlarının oyu ile Nobel'e aday gösterilmiştir. Milli Ekonomi Modeli, kapitalizm ve sosyalizmin yanında üçüncü büyük tez olarak iktisat literatürüne geçmiştir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın sunduğu en büyük hizmetlerden birisi de yazmış olduğu 12 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı ile bu çerçevede yapılan Ehl-i Beyt sempozyumlarıdır. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında 22 islam ülkesinde, küresel oyuncuların Şii-Sünni, Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istediği bir dönemde düzenlenen "Birlik ve Beraberliğimiz için Ehl-i Beyt'' sempozyumları İslam dünyası üzerindeki kirli oyunları bozmuştur. Farklı mezheplerden ve ülkelerden 100'lerce islam aliminin katılımıyla gerçekleşen sempozyumlarda, İslam aleminin tekrar dimdik ayağa kalkabilmesi için Ehl-i Beyt'in çatısı altında bir ve beraber olması gerektiği mesajı verildi. Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in ''Ehl-i Beyt Ortak Paydamızdır'' görüşüyle düzenlenen Ehl-i Beyt sempozyumları sırasıyla şu şekildedir;


1) Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu, 22-23 Ekim 2011 Cumartesi-Pazar günü, Bursa Merinos Kongre Merkezi Orhangazi salonunda gerçekleştirildi.
2) İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi, 25 Mart 2012 Pazar gecesi, İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
3) Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 13 Mayıs 2012 Pazar günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
4) Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 24 Haziran 2012 Pazar günü, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yine Prof. Dr. Haydar Baş'ın önderliğinde, 2014'un son döneminde başlatılan ''Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt ve İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler'' isimli paneller serisi de Mart 2015 tarihine kadar her hafta kesintisiz olarak, Türkiye'nin dört bir yanında 250'yi aşkın bölgede, 1000'den fazla panelist tarafından yurdumuzun her köşesinde düzenlenmiştir.

Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın