PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Dediğini hayata geçirebilecek lider lazım


Dediğini hayata geçirebilecek lider lazım

Bazıları ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkentiolarak ilan etmesini bir 'borç ödeme' olarak yorumladılar. Trump, 21 Mart'taAmerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) toplantısında Kudüs'üİsrail'in başkenti olarak ilan edeceği sözünü vermişti ve bunu gerçekleştirmekiçin ilk adımı attı.

İlk adımı diyoruz zira bizce Trump'ın bu adımı, Mescid-iAksa'nın yıkılıp Süleyman Mabedi'nin inşasına giden yolda ilk nabızyoklamasıdır.

Yüzyıllardır uyuşturulmuş, benliğini yitirmiş, dinlerarasıdiyalog ve misyonerlik faaliyetleri ile kimyası bozulmuş İslam dünyasının Mekkeve Medine'den önce Mescid-i Aksa ile denenmesidir.

Hangi İslam devleti, kutsalına yapılan bu tecavüze karşı nekadar ses çıkaracak, ne boyutta fiili bir hamle ile karşı duracak?

Şu anda Müslüman dünya Mescid-i Aksa ile deneniyor.

Filistin Lideri Mahmud Abbas gibi bazıları ise BirleşikDevletler'in kararını şaşırtıcı buldular.

Kahire'de Mısır Lideri Sisi ile bir araya gelen MahmudAbbas, "ABD'nin kararının sürpriz olduğunu ve Filistin yönetiminin çözüme ulaşmakiçin esnek ve istekli tavrına rağmen bu adımın atıldığına" özellikledikkat çekme ihtiyacı duydu.

Esasen, geçen yıllar içinde küçülen Filistin topraklarınınve Yahudi mezalimi altında adeta nesli yok edilen Filistinli Müslümanların asılsorunu Abbas'ın sözlerinde gizli.

Zira siz, İslam dininin kutsalını Yahudi ile masa başındatartışmaya açarsanız, dünya nüfusunun yüzde 35'ini oluşturan Müslümanlar,Amerika ve Yahudi ile Hz. Peygamber'in ayak bastığı yerleri paylaşmayıdüşünürse bugünkü vahim halin yaşanması kaçınılmazdır.

Bakınız İslam alemi, Amerikan Başkanı'nın tavrına karşılıkneler demiş, nasıl tepki göstermiş:

Mısır Devlet Başkanı Sisi, Abbas ile görüşmesinde, Kudüs'üntarihi ve hukuki durumunun korunması gerektiğine ilişkin ülkesinin değişmezpolitikası olduğunu vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Trump'ın Kudüs'ü"İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararı için "ABD, buadaletsiz ve tehlikeli kararından vazgeçmeli" dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Parlamentosu'nun'Kudüs' gündemli oturumunda, "Arap Birliği Liderler Zirvesi"ninolağanüstü toplanması çağrısı yapıldı.

Fas'ta parlamentonun iki kanadı, Kudüs kararınıdeğerlendirmek üzere ortak oturum gerçekleştirdiler. Parlamentonun ortakbildirisinde, "Hukuki, etik ya da siyasi hiçbir dayanağı olmadığı için ABDBaşkanı'nın Kudüs kararını reddediyoruz" denildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan birgrup Filistinli, Trump'ın kararını protesto etti.

Meydanlardan 'kahrolsun İsrail' sesleri yükselmeye başladı.

Ve Türkiye, 13 Aralık'ta İstanbul'da İslam İşbirliğiTeşkilatı'nın bu konu ile ilgili olağanüstü toplanması için çağrı yaptı.

İslamiyet'in kutsalına yapılan bir tecavüzün konuşulacağızirveye, Hıristiyan bir lider olan Lübnan Cumhurbaşkanı da çağrıldı. LübnanCumhurbaşkanı'nın çağırılmasına Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı İşlerinden SorumluDevlet Bakanı Rafful, "Kudüs, tüm dinleri de ilgilendiriyor. Bu sebepleTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Avn'ı zirveye davet etti"yorumunu yaparak, Kudüs konusuna yeni bir boyut kazandırdı. Hatta Rafful,"Erdoğan bütün ülkeleri, bir araya gelerek Kudüs hakkındaki ortakfikirlerini sunmaya davet etti" şeklinde bir yorumda dahi bulundu.

Siz eğer, baştan Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki haklarınızdanvazgeçerseniz, gelecekte bir karış Filistin toprağı kalmayacaktır, buna eminolunuz.

Protestolar, pankartlar ve ağır sözler ile kınamanın ötesinegeçemeyen koskoca bir İslam dünyası var karşımızda, çok acı…

ABD halkının bile sadece yüzde 31'inin destek verdiği bu iş,İslam dünyasının acziyetini ölçmek için bir turnusol mesabesinde.

Trump attığı bu adımda Yahudi senatörler ve Siyonist gruplartarafından alkışlanırken, arkası çok da güçlü değil aslında. Ama ona sesiniyükseltirken bile düşünen Arap-İslam alemi, ondan daha da zayıf. Onlarınzayıflığı imani bir zayıflık.

"Hz. Sevban (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)buyurdular ki: Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya üşüşenyiyiciler gibi birbirlerini çağıracağı zaman yakındır. Orada bulunanlardanbiri, 'O gün sayıca azlığımızdan mı?' diye sordu. 'Hayır' buyurdular. 'Bilakiso gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibihiçbir ağırlığı olmayan çer-çöpler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızınkalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafıatacak!' 'Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü?' dendiğinde Hz. Peygamber, 'Dünyasevgisi ve ölüm korkusu' buyurmuştur. (Ebu Davud, Melahim, 5)

İşte Kudüs konusunda hadiste buyrulan kalp zaafına uğramadanmeydanları inlettiği gibi dediğini de hayata geçirebilecek bir liderbulunabilirse, inanın Kudüs meselesi bir anda halledilebilir. Denilebilir kiİslam dünyası dediklerini hayata geçiremeyecek acziyette liderleri değil,söylediklerini uygulayabilecek ve dimdik ayakta durabilecek lideri bekliyor.

O geldiğinde batılın tamamı hakka ram olmak mecburiyetindekalacaktır.

Kudüs başkent değil, Mescid-i Aksa İslam aleminin başkentiolacaktır.

İşte o zaman gerçek İslam birliği de olur.

Prof.Dr. Haydar Baş  - 13 Aralık 2017


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın