PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

İmam Ali kimdir?


İmam Ali kimdir?

Hz. Ali erkeklerden ilk iman eden kişidir.
Hz. Ali, Kabe'nin içinde doğan ilk ve tek insandır.
"Ben çocukluk çağlarında Hira Dağı'nda Hz. Peygamber'in yanında iken, O'ndan dökülen vahiy ve risalet nurunu görüyor; O'nun nübüvvet kokusunu duyuyordum" diyen büyük insandır.
Henüz 15 yaşında iken, Hz. Peygamber'in akrabalarına yaptığı davete tek başına icabet ederek, Hz. Peygamber'in "Şahit olun, Ali benim kardeşim, vasim ve halifemdir. Onu dinleyin ve itaat edin" dediği halifesidir.
Hz. Ali, Peygamber'in yatağına ölümü göze alıp yattığında, "İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah rızasına nail olmak için kendini satar, Allah rızasını alır. Allah kullarını esirger" (Bakara, 207) methiyesine ulaşandır.
İmam Ali Efendimiz, Hz. Peygamber'in ardından Medine'ye giderken, "Onlar, ayakta, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler, göklerin yerin yaradılışı hakkında derin düşünürler" (Al-i İmran, 191) ayeti hakkında nazil olan kişidir.
Hz. Ali, Bedir Savaşı'nda öldürülen 72 müşrikten 24'ünü öldüren kahramandır.
Uhud Dağı'nda Hz. Peygamber'i korumak için savaşan, diğer yandan Hz. Fatıma'nın Hz. Peygamber'in yüzüne ve başına bulaşan kanları yıkaması için deri kalkanıyla Allah Resulüne su taşıyan cengaverdir.
Uhud Savaşı'ndaki cesaretini İmam Cafer şöyle anlatır: "Uhud Savaşı'nda şirk ordusunun bayraktarları dokuz kişiydi. Hepsi de Ali'nin güçlü elleriyle helak oldular."
Hendek Savaşı'nda müşriklerin dev adamı Amir'le savaşması için Hz. Peygamber'in O'na kendi kılıcını kuşandırdığı, kendi zırhını giydirdiği kişidir.
Hz. Peygamber, meydana çıkmadan evvel, O'nun için "Allahım! Ubeyde'yi Bedir günü, Hamza'yı Uhud günü aldın. Bu da kardeşim ve amcamın oğlu Ali'dir. Beni yalnız bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın" buyurmuştur.
Hayber'in fethinde Hz. Peygamber'in (sav) "Cebrail seninle olacak! Zafer senindir. Rabbim onların kalbine korku salmıştır" buyurduğu yiğittir.
Resulullah'ın "İslam Ali'nin kılıcı, Hatice'nin parası üzerine bina edildi" diyerek kılıcını övdüğü insandır.
Hz. Peygamber Berat suresinin ilk ayetlerini tebliği etmesi için Ebubekir'i Mekke'ye gönderdiğinde, "Bu emirleri ya Hz. Peygamber'in kendisi ya da O'ndan olan biri insanlara ulaştırsın. Bu iki kişiden başka kişinin bu işe selahiyeti yoktur" ayetine mazhar olan ve tebliğ vazifesini alan kişidir.
Hudeybiye Barış Anlaşması yazılırken, Kureyşlilerin itirazı üzerine Hz. Peygamber metne yazılan Resulullah ifadesini silmesini istediğinde Hz. Ali, "Senin peygamberlik vasfını silmeye elim varmaz" dedi. Resulullah, Hz. Ali'ye "Senin başına da buna benzer bir şey gelecek ve sen de buna mecbur kalacaksın" ikazında bulunduğu masumdur.
Hz. Ali, Resulullah'a "Senden sonra neyin mirasçısı olacağım" diye sorduğunda Resulullah şöyle buyurdu: "Benden önceki peygamberler neyi miras bıraktıysalar… Rablerinin kitabını ve peygamberlerinin sünnetini… Sen cennetteki kasrımda Benimle beraber olacaksın."
O, Gadir-i Hum'da Allah'ın emri ve Peygamber'in naspı ile Hz. Peygamber'den sonra yerine halife ve vasi ilan edilen kişidir.
Allah şefaatinden ayırmasın.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın