PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Emredildiği gibi dosdoğru olabilmek


Emredildiği gibi dosdoğru olabilmek

"Her nefis ölümü tadacaktır" buyuruyor Cenab-ı Hak, Enbiya Suresi'nin 35. ayetinde…

Ve Secde Suresi'nin 9. ayetinde, "Ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın" emrini veriyor.

Melekler bu emre mukabil Adem'e secde etmişler, yalnız İblis etmemiştir. Kuran-ı Kerim'de bu durum şöyle geçer: "Meleklere, 'Adem'e secde edin!' demiştik, hemen secde ettiler; yalnız İblis diretti, böbürlendi; inkarcılardan oldu." (Bakara, 34).

İnsan, Allah'tan üflenen ruh sayesinde Hazreti İnsan'dır.

Çamur kalıbı içindeki ruhumuz, bedenimizi istese de istemese de terk edecek. Bu, sünnetullahtır; Allah'ın kanunudur.

Eğer o kalıbı dünyada iken biz terk etmezsek, o ölüm anında bizi zaten terk edecek.

Hz. Adem (a.s.) terk etti, peygamber oldu. Hz. Muhammed (s.a.v.) en mükemmel terk ile en mükemmel peygamber ve insan oldu. Yalnız peygamberlerin beden kalıbını terki; ihtiyari olmaktan ziyade, Allah'ın lutfu, keremi, ihsanı ve hidayeti sayesinde gerçekleşir.

Bizim içinse bir imtihan vesiledir bu. Aslında meleklerin secde ettiği Adem değil, Adem'de zuhur eden Hakk'ın üflediği ruhtur. O'na secde edilmesi emrolunmuştur.

İlk imtihan böyle gerçekleşmiştir.

Allah, Adem'in çamurdan kalıbı ile Zatının tecellisini gizleyerek melekleri denemiştir. Melekler bu nükteyi kavradılar ve Adem'e secde ettiler. Yani Allah'a secde ettiler. İblis, Adem'in çamur kalıbına takıldı; ondaki eli göremedi.

"Kulun Ademiyeti" ise ibadetle mümkündür. İbadet kulu varlıktan soyar, Hak varlığına hazırlar. O bakımdan ibadetsiz Hak bulunmaz ve ibadetsiz kul da olunmaz.

Hz. Peygamber gece ayakları şişene kadar namaz kılardı.

Hz. Ali, bir gün ve gecede bin rekat namaz kılardı.

İmam Zeynelabidin'e şöyle sordular: "Baban İmam Hüseyin'in evladı neden azdır?"

İmam (a.s.), "Ben nasıl doğduğuma şaşırıyorum. Çünkü babam İmam Hüseyin bir gece ve gündüzde bin rekat namaz kılardı" demiştir.

İmam Zeynelabidin bir gün ve gecede bin rekat namaz kılardı.

Ehl-i Beyt ve İmam Hüseyin Efendimizin soyundan gelen İmamlar bizim örneklerimiz olmalı.

Onlar ibadet ile çamur kalıbını dünyada terk edip, Hz. Adem oldular çünkü…

Hz. Hasan ömrü boyunca tüm mal varlığını Allah yolunda harcadı. Üç kere mal varlığını yarı yarıya böldü. Yarısını kendine ayırdı, yarısını Allah yolunda harcadı.

Yine Ali bin Hüseyin (İmam Zeynelabidin) şöyle buyurdu:

"Bir kör Resulullah'ın kızı Fatıma'nın yanına gelmek için izin istedi. Fatıma kendini ondan sakladı. Resulullah, ona dedi ki: 'Niçin örtündün, o seni göremiyor.'

Dedi ki: 'Ya Resulallah, o beni görmüyorsa da, ben onu görüyorum, kaldı ki, o koku alabilir.'

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.), 'Şahitlik ederim ki, sen Benim bir parçamsın' buyurdu."

Cenab-ı Hak, sevilmiş ve seçilmiş Ehl-i Beyt'i gibi, emredilenleri dosdoğru yapmayı, Hz. Peygamber Efendimizi örnek almayı cümlemize nasib eylesin.

 
Prof. Dr. Haydar Baş 23 Ağustos 2017 tarihli köşe yazısı -Yeni Mesaj Gazetesi

Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın