PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Bir ve beraber olma günüdür


Bir ve beraber olma günüdür

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan aylarında İsrail'in Filistin üzerine yağdırdığı bombaları ekranlardan izlerdik, üzülürdük…
Bu yıl ise ABD Başkanı Trump'ın özellikle Suudi Arabistan ziyareti sonrasında başlayan İslam dünyasındaki yeni kamplaşmayı konuşuyoruz. Kısaca İslam alemi, mübarek Ramazan ayını, ibadeti, feyzi ve muhabbeti yaşamayı unutarak; Batı'nın ve İsrail'in çizdiği rotada perişan halde yoluna devam ediyor.
Ne Cenab-ı Hak'kın, "Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa Suresi, 93) ayeti hatırlanıyor, ne de İslam Peygamberi'nin, "Kim Lailaheillallah Muhammedu'r-Rasulullah derse, artık onların kanları ve malları haram olur, onları kanları Allah'ın emanı altındadır" (Kütüb-i Sitte Muhtasarı, 17/518) emri dikkate alınıyor.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya, Bahreyn ve Maldiv Adaları Sünni diyebileceğimiz bir cephe oluşturmuş durumda.
Karşılarında ise özellikle teröre destek verdiği gerekçesi ile İran var. İran, Şii dünyanın başıdır. Yaşanan gelişmeler, İslam aleminin yumuşak karnı olan Şii-Sünni kamplaşması ile devletler arasında bir mezhep savaşı demektir…
Hatırlanacaktır, devletler arasında vuku bulacak mezhep savaşı ikazını birkaç yıldan beri yapıyorduk.
Bugün Batı basınında terör ve terörist, Müslüman ile eşanlamlı kullanılıyor.
Avrupa'da İslamofobi sebebiyle Müslümanlar yaşayamaz hale geldi.
Seyahat hürriyetine güvenlik gerekçeleri ile sınırlamalar getiriliyor.
Ama Müslüman alemi halen "ABD'siz olmaz" tezi ile hareket ediyor.
Her fırsatta ifade ediyoruz; silahların savaşı esasen inançların savaşının bir yansımasıdır.
Ve bizler, "Onların dinine uymadıkça, Yahudiler ve Hıristiyanlar senden memnun olmazlar" (Bakara, 120) mealindeki ayeti hayatımıza geçirmedikçe İslam dünyasının kanayan yarasının kapanmasına imkan yoktur.
Bu noktada "Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir" demeye mecburuz. Şii-Sünni demeden İslam dünyasının tevhidine gitmek, bir ve beraber olmak lazımdır.

 


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın