PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Milli Ekonomi Modelinde Emisyon


Milli Ekonomi Modelinde Emisyon

1- Bu noktada devlet, adaletli bir vergi politikası belirlemeli,

a) Kayıt dışı ekonomiyi tesbit edip, kayıt altına almalı ve bu büyüklüğü bulmalı,

b) Bu şekilde bir yılda alınması gereken vergi miktarını hesaplamalıdır.

2- Ancak bu vergiyi almak yerine;

a) Emisyon o miktarda artırarak,

b) Sıfır faizle, proje karşılığı müteşebbise vererek, sermaye kıtlığı çeken reel sektöre sıfır maliyetli bir kaynak oluşturabilir.

3- Bu sayede;

a) Hem halktan vergi alınmayarak talep kesimi tahrik edilecek,

b) Hem de arz arttırılarak, talep karşılığını bulacak ve enflasyon tehlikesi ortadan kalkacaktır.

4- Zaten toplanan vergilerin devlete bir faydası olmadığından, proje mukabili üretime verilmiş olmaktadır.

5- Toplanacak vergilerle ödenecek faiz ise;

a) Ya borç ertelemesiyle yeni bir takvime bağlanır,

b) Ya da para basılarak borçlar ödenir.

6- Bankalar şu anda enflasyonun bir kaç puan üzerinden talep edenlere kredi vermektedir.

7- Yukarıda anlatılan sistemle, piyasadan sıfır faizle para sağlanacağına göre, bankalardan kredi isteyen de olmayacaktır.

8- Yani sıfır faiz, sıfır enflasyon demek olacaktır.

9- Enflasyon problemi çözmüş bir devletin milli parası da değerini kaybetmeyeceği için yabancı paraların geçerliliği sona erecektir.

10- Piyasada yabancı paranın yerini TL'nin alması, piyasada TL miktarının artmasından başka bir değişikliğe yol açmaz.

11- Artan TL miktarı;

a) Yatırım aracı olarak parayla para kazanma metodunu terk ederek,

b) Üretim alanlarında profesyonel risk/sermaye kuruluşları tarafından değerlendirilerek yeni bir yatırım alanı bulmuş olur ki; bu durum, ülkenin hızla kalkınmasında önemli bir unsur teşkil edecektir.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın