PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Milli Ekonomi Modeli'nde KOBİ'ler


Milli Ekonomi Modeli'nde KOBİ'ler

Günümüzde ağır ve hantal sanayi, teknolojik değişimlere ayak uydurmakta zorlanması, istihdamın sağlanmasında ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsuru olan KOBİ'lerin önemini artırmaktadır.

Sistemimizde, Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli çerçevesinde, her bölgeye uygun organize sanayi bölgeleri devlet tarafından kurulacaktır. Oluşturulacak KOBİ şehirlerinin, çağdaş teknoloji kullanmaları sağlanacak, üretimle ilgili her türlü bilgiyle donatılacaktır. Bu alandaki uygulamaları maddelersek;

1. KOBİ'ler proje mukabili sıfır faizle kredi verilerek doğrudan desteklenecektir.

2. KOBİ'lerin enerji, vergi gibi giderleri aşağı çekilerek, üretim maliyetleri azaltılacaktır.

3. Devlet, KOBİ'lerin biraraya gelerek, organize ve entegre çalışmalarını özendirerek, ihracata yönelik uluslararası markaların ortaya çıkmasına ön ayak olacaktır.

4. Devlet, yüksek sermaye, teknoloji, bilgi birikimi gerektiren sanayi alanlarına bizzat kendi girecek, ancak üretim safhasında ve sonrasında yan sanayi kolları KOBİ'lere devredilecektir.

5. KOBİ'lerin dünya pazarlarıyla rekabet etmeleri, entegre çalışabilmeleri için uluslararası fuarlara, tanıtım ve organizasyonlara katılmaları sağlanacaktır.

6. KOBİ sistemi için istihdamı ve yatırımı teşvik edici tedbirler alınacaktır.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın