PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Milli Ekonomi Modeli


Milli Ekonomi Modeli

Milli Ekonomi Modeli

Rusya Devlet Duma Kurulunun Emek ve Sosyal Politika Başkanı Prof. Dr. Aleksandroviç Lisiçkin: Her Alanı Kuşatan Bir Model

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli yanlız ekonomiyi değil küreselleşme ile ilgili tüm sorunları teşhis ve tahlil ediyor. 20. yüzyılın ortalarından başlayarak dünyada büyük değişiklikler oldu, sosyal gelişimin kalitece yeni kanunları ve tezleri ortaya çıktı. Uygarlığın gelişmesi ile ortaya çıkan olumsuz süreçlerin devamı sonucu dünya tüm alanları kapsayan küresel kriz ile karşılaştı. Küresel krizi daha da büyütüp derinleştiren ABD adlı 'şer mahluklar imparatorluğu'dur. Bugün insanlığın kaderi, biosferi ve yeryüzünü ilmi – teknik imkanlarıyla yöneten ve kendi menfaatleri için çalışan bir grup insana bağlıdır. Çağdaş toplumlar derin çelişki içindedir. 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ABD dünya üzerinde total egemenlik kazandı ve pek çok ülkeye ekonomi–finans, askeri saldırılar düzenledi. Onların amacı Rusya'nın büyük ilmi imkanlarını yok etmektir. Küresel Şer İmparatorluğu'nun Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelere karşı gerçekleştirdiği yıkıcı politikasına karşı çıkmak için Prof.Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli gerçekten kuvvetli bir temeldir. Fakat bununla iş bitmemiştir. Bunun için uzmanların, küreselleşme karşıtlarının uluslararası bir kurumda birleşmesi ve onların günlük sistemli çalışması gerekiyor. Böyle bir kurum, mutlaka bizim konferansta meydana getirilmelidir."

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Ekonomi Teori Kürsüsü Başkanı,
Prof. Dr. M. H. Meybullayev: Herkesi Kucaklayan Model

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli, toplumun tüm tabakalarının menfaatlerine cevap veren makanizmaları harekete geçiriyor. Bu mekanizma devamlı olarak toplumda sosyal adaletin yaşanmasına neden oluyor. Bu model, başta gelişmemeşi ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerinin kalkınmasında genel ekonomi model rolünü oynayabilir."

Taşkent (Özbekistan) Devlet Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. L.J. Şibarşova: Özbekistan'da da uygulanabilir

"Milli Ekonomi Modeli'ne göre, devlet kendi parasını dengelemeli ve kendi sanayisini geliştirmekle uğraşmalıdır. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli, Türkiye ekonomisi temel alınarak oluşturulmasına rağmen, pek çok ülkenin özellikle de Özbekistan'ın ekonomik gelişimine temel olabilir. Bu modeli Özbekistan ekonomisinin gelişmesinde de uygulamak mümkündür."

Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. M.M. Sadıkov: Azerbaycan'ın derdine çare olabilir

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde enflasyonu haklı olarak bir hastalık gibi değerlendiriyor. Ona göre bu hastalık parayla para kazanma sonucu ortaya çıkıyor. Kanaatimizce Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Model'i Azerbaycan gerçeklerine uzlaştırılırsa, enflasyon ve deflasyon gibi ekonomik sorunların önü kesilmiş olur."

Azerbaycan Bilimler Akademisi Sibernetik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Korkmaz İmanov: Orijinal ve yeni bir sistem

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli, ekonomi alanında yeni bir düşünce olmakla bakımından çok önemli bir eserdir. Bu model ülkelerin milli ekonomileri açısından gelişimini sağlayan bir modeldir. Bu bakımdan Milli Ekonomi Modeli, büyük önem taşıyor ve dünya ekonomi biliminde büyük gelişmeleri beraberinde getirecektir."

Moskova Devlet Üniversitesi ve Uluslararası Organizasyon Bilimler Akademisi'nden Prof. Dr. Y.N. Kavriles: Liberal ekonomi çöp sepetine

"Ben yıllarca, ekonomi–matamatik modellerle uğraşıyorum. Liberal modellerin birçok yanlışlıkları vardır. Prof. Dr. Haydar Baş da bu yanlışları güzel bir biçimde ortaya koymuştur."

Rusya Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü'nden Prof. Dr. V.E. Lepski: Sosyal adalet vurgusu

"Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nin esas stratejik yönü sosyal adalete verdiği önemdir. Bugün Rusya'da çağdaş talepleri cevaplandıran bir yaşam modeli aranmaktadır. Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde olan birçok fikirler bizim aradığımız fikirlerle uzlaşıyor. Müellif, milli ölçüde ahlak kurallarına uyan bir ekonomi model ortaya koyuyor. Bu model, dünya birliğinin sağlanmasında da bir temel olabilir. Çünkü bu model sayesinde Rusya'nın ve diğer ülkelerin kalkınmasını sağlamak mümkündür. Milli Ekonomi Modeli'nin araştırılması, sosyal ve ekonomi bilimlerinde yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır."

Rusya Doğal Bilimler Akademisi Öğetim Üyesi Dr. Lebedev Valeri Viktoroviç: Farklı bir model

" Prof. Dr. Haydar Baş, modeliyle sömürücülerin 'güçlünün zayıfı ezmesi' kurallarına karşı çıkıyor. Prof. Dr. Haydar Baş ekonominin özel konularını araştırıyor, bunlar para, arz ve talep, istihdam, emisyon ve finansman politikaları, faiz ve başka konulardır. Bu model, birleşmesi zor olan iki modeli Keynes ve monetarist modelleri birleştiriyor."


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın