PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

İmam Cefer Es-Sadık


İmam Cefer Es-Sadık

İmam Cafer Es-Sadık

Ezelden edebe uzanan varoluş sürecinde İslam ağacının kökü alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v), gövdesi Resulullah'ın abası altına aldığı "Hamse-i Al-i Aba", dalları Ehl-i Bey İmamları ve onların güzel ahlak ve istikametine tabi olan mü'minlerdir.

"Yüce Allah, göklerin ve yerin nurudur" (Nur, 35). O Allah'tır ki (c.c) Muhammed'inin nurunu kendi nurundan halk etmiştir. (Ahmet b. Hanbel 4/127; Hakim, Müstedrek 2/600, 4175; Acluni, Keşf'ul Hafa, 1, 309, 311, 2/129)

Öyle ki, henüz Hz. Adem a.s. yaratılmadan önce , ruh ile cesed arasında iken, Hz. Muhammed Mustafa'nın peygamberliği sabit oluştur. (Tirmizi, Sünen, Menakıb, 1, 3850)

Velayetin şahı İmam Ali'nin (r.a.) beyanıyla, Elest Bezm'inde Yüce Allah'ın bütün peygamberlerinden "kendilerine kitap ve hikmet verilmiş olsa bile, Muhammed Mustafa'nın peygamberliğibe erişilirse, O'na (s.a.v) inanmaya ve O'na (s.a.v.) tabi olup yardımcı olacaklarına dair aldığı taahhüt, ezelden ebede hak ve kahihat nurnun "Muhammedi Nur" olduğunun işaretidir. "(Hatırla Muhammed'im) Hani, Yüce Allah, peygamberlerden "Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden Peygamber geldiğinde O'na mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almıştı. "Kabut Ettik" cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Allah "O halde (bu hakikate) siz şahit olun; Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim" buyurmuştu." (Al-i İmran, 81).

Ehl-i Beyt İmamları işte bu nurun kandilleridir. Tarihten bugüne Müslümanların gönülleri, bu Muhammedi nurun velayet kandilleriyle aydınlanmaktadır. Hepsi bambaşkadır… Her biri, aynı nurun birbirinden güzel tecellileridir. Onların yüceliğini anlatmaya söz yetmez. Onların iman, aşk ve çile dolu hayatlarını aktarmaya takat yetmez.

Onların güzelliklerinden bir nebze olsun söz ederek, yüce şefaat ve hükümetlerini talep etmektir maksadımız Elbette Ehl-i Beyt' i sevmek, Yüce Allah'ın ve O'nun Resulü'nün emridir; imanın gereği, İslam'ın gerçeğidir. Ehl-i Beyt İmamlarının hepsi mana sutanlarıdır.

İmam Cafer Es Sadık , kendinden önceki Ehl-i Beyt İmamlarının devamı olarak, Muhammedi nurunun, imanın, ibadetin, aşkın, İlmin, irfanın, Allah'a teslimiyetin ve şehadetin Resulullah'tan sonra velayet kandilleriyle adeta abideleşmesidir. Ehl-i Beyt İmamlarının içinde farklı bir hatırası da vardır. Oda İmam Azam Ebu Hanife'nin, İmam Cafer Sadık, İmam Ebu Hanife'nin hem hocası, hemde kendisini istikamete koyan mürşididir. Konunun detaylarını, eserimizin ilgili bölümlerinde bulacaksınız. İmam Cafer-i Sadık'ın, iman, ilim, irfan, itidal, fetanet ve neticede şehadet yüklü hayatı bu bakımdan da dikkate şayandır. Eserin hazırlanmasında başta muhterem eşim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu eser vesilesiyle, Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın "alemlere rahmet" olarak gönderdiği Hzm. Muhammed'inin ve O'nun nuru ile mü'minlerin gönüllerini yeşertip aydınlatan Ehl-i Beyt İmanlarının şefaatlerini talep ediyorum.

(Önsöz, Prof.Dr. Haydar Baş, Trabzon/Nisan,2011)


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın