PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Yaraya merhem Milli Ekonomi Modelidir


Yaraya merhem Milli Ekonomi Modelidir

TİSK, OECD ve TUIK verilerine göre Türkiye'de 15-29 yaş arası 6 milyon işsiz var. Üstelik 4.7 milyon kişi iş aramaktan bile umudunu kesmiş durumda.
TİSK kurulacak hükümetin işsizlik konusunu öncelikle ele almasını istemiş.
Halkın tek parti iktidarını bitirdiği 7 Haziran seçimlerinden sonra henüz şekillenemeyen koalisyondan işsizliği halletmesini beklemek bizce büyük bir gaflet.
Mevcut ekonomi düzeni değişmeden iş imkanı nasıl sağlanabilir? Ya da Meclis'tekilerin seçim sathında işsizliği çözelim diye bir gündemlerini duydunuz mu? Hayır...
Tek satır çözümleri var mı? Hayır...
Öyleyse var olanı devam ettirip günü kurtarmaktan başka bir derdi olmayanlara oy verenlerin de bu Meclis aritmetiğinden çare beklemeye hakları bulunmamaktadır.
İş yerlerinin açılması ve istihdam için sürekli büyümenin temin edilmesi gerekir.
Bugüne kadar kapitalizmin halledemediği ve hatta belli bir oranda görülmesini sistemin gereği kabul ettiği işsizlik sorunu kapitalist görüşün kuralları işledikçe devam edecektir.
Dünya genelinde işsizlik sorununu çözecek tek model bize ait olan Milli Ekonomi Modeli'dir.
Yatırımların desteklendiği ve fakat tüketen kesimin olmadığı bir piyasada ekonomi dengelerinden bahsedilemez. Üretim kadar tüketim de devlet eliyle korunmalıdır.
Milli Ekonomi Modeli'nde yatırım için gerekli finansman, sıfır faizle sağlanacaktır.
Bu üretimin önünü açar. Sıfır faiz, maliyetlerin düşmesini ve bireyler arasında fırsat eşitliğini temin eder.
Model'in uygulaması olan milli devlet anlayışı, üreticilere devlet eli ile pazar garantisi de sunmaktadır.
Üretimin önünün devlet desteği ile açılması işsizlik probleminin halli için önemlidir.
Ancak tek başına yeterli olmayacaktır.
Kapitalizmden farklı olarak Milli Ekonomi Modeli, meselenin halli için, tüketimin de devreye girmesini sağlayan tedbirler alır. Tüketimin olmadığı bir piyasada üretimi desteklemek tek taraflı olarak ekonomileri ayağa kaldıramaz.
Burada Milli Ekonomi Modeli'nde yer alan sosyal devlet projelerimizin önemi ortaya çıkmaktadır.
Eğer üreticiler ürünlerine pazar bulabiliyorlarsa yeni yatırıma ve işçi alımına giderler. Aksi takdirde stokların oluştuğu bir ekonomide işsizliğin olması normaldir.
Kapitalizm ve sosyalizm üretimden yola çıktıkları için işsizliği halledemedikleri halde; tüketen kesimden başlayan Milli Ekonomi Modeli tam istihdamı sağlar.
Milli Ekonomi Modeli uygulanıp, tüketim desteklenmeden pazar problemi ve işsizlik halledilemez.
Sosyal devlet projeleri ile biz tüketene pazarda harcama imkanı tanıyoruz.
Ev kadınının, emeklinin, dul ve yetimin, öğrencinin, nakliyecinin, esnafın kısaca tüketen herkesin cebine para koyuyoruz.
Pazarın canlanması ve üretilenin tüketilebilmesi için tüketen kesimin cebine para konması şarttır.
Tek çözüm olan Milli Ekonomi Modeli'ne gelinmediği takdirde ekonomik problemlerin halledilmesi asla mümkün olmayacaktır.
TİSK yaraya merhemi yanlış yerde aramaktadır.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın