PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Ramazan ayı hayırlara vesile olsun


Ramazan ayı hayırlara vesile olsun

İslam alemi mübarek Ramazan ayına giriyor.
Bu ay hakkında Bakara suresinde, "Ey iman edenler, sizden evvelkilere (ümmet) yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı. Ta ki, korunasınız" (Bakara, 183) buyrulmuş ve oruç emredilmiştir.
Yine Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, "Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kuran'ın indiği aydır" (Bakara suresi, ayet 185) buyurur.
Allah'ın rızasını umarak oruçlarımızı tutacağımız, kurtuluş yoluna götüren Kur'an-ı Kerim'i hatim edeceğimiz manevi bir iklimi yaşamaya başlıyoruz.
"Ben insanları ve cinleri ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım" buyuran Cenab-ı Hak'kın yaradılış gayesine uygun ibadet şuurunu kazanmanın en güzel vesilesidir Ramazan ayı.
Yaratanın akıllara bile gelmediği, hakla batılın birbirine karıştığı günlerden geçiyoruz.
O'nun kitabı okunmuyor; emirleri, haram ve helal kıldıklarına dikkat eden kalmadı.
Peygamber Efendimizin, "Ben size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça asla delalete düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt'imdir" hadisinde beyan ettiği Ehl-i Beyt'i de gönüllerden neredeyse silinmiş...
"Allah katında tek din İslam'dır" buyurulur Al-i İmran 19. ayeti kerimede.
Gayemiz, Allah'a varmak ise bunun yolu ayet ve hadislerde beyan edildiği şekilde yaşamakla olacaktır!
Kaç senedir, İslam aleminin Ramazan ayına kan ve gözyaşı ile girdiğinin altını çiziyoruz.
Hz. Peygamber (sav), "Bir Müslümanın haksız yere canına kasteden bizden değildir; bir Müslümanı kasten öldüren ebediyen cehennemliktir" buyuruyor.
İslam alemi, birbirine silah çeken Müslümanların arasını bulacağına bu kaos ortamına karşı sessiz, Batı'dan gelecek emirlere amade bir halde maalesef…
Hz. Peygamber (sav), Müslümanlar arasındaki bu gaflet halinin, onların vatan toprağını müdafaalarına da engel olacağını buyurmuştur:
"Hz. Sevban (ra), anlatıyor. Resulullah (sav) buyurdular ki: 'Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya üşüşen yiyiciler gibi birbirlerini çağıracağı zaman yakındır.'
Orada bulunanlardan biri, 'O gün sayıca azlığımızdan mı?' diye sordu.
'Hayır' buyurdular. 'Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer-çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çer-çöpler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak!'
'Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü?' dendiğinde, Hz. Peygamber, 'Dünya sevgisi ve ölüm korkusu' buyurmuştur." (Ebu Davud, Melahim, 5)
Günümüzde bu hali yaşamıyor muyuz?
Resulullah'ın bir ikazı ile bitirelim:
"Hz. Enes (ra) anlatıyor. Resulullah (sav) buyurdu ki: 'Salih amellere yapışınız. Salih amellere yapışınız. Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler zuhur edecek. O dönemde kişi, mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer de, kafir olarak sabaha ulaşır. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." (Tirmizi, Fiten, 30)
İşte idrak etmeye başladığımız Ramazan ayı, tutulan oruçlar, kılınan teravihler ve diğer ibadetler ile salih amellere yapışarak rıza-i bari'i kazanacağımız özel bir zaman dilimidir.
Allah hakkıyla istifadeyi nasip eylesin.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın