PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

MEM çağı başlamıştır


MEM çağı başlamıştır

Mortgage krizinden beri kapitalizmin bittiğinden bahsediyoruz.
Papaz Malthus'un teorileriyle şekillenen kapitalist sistem, bugün kalesi ABD'ye dahi merhem olmuyor.
Nitekim dışişlerinde Birleşik Devletler'e bağlı Porto Riko, adanın 72 milyar dolara ulaşan kamu borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti. Daha önce de ABD'nin Detroit, Stockton ve Jefferson County şehirleri iflas etmişti.
Yunanistan ise AB içinde krizin en derin yaşandığı ülke. Portekiz, İrlanda, İspanya, Macaristan, Romanya onu takip ediyor.
AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası troykasının Yunanistan'a borçlarını ödemek için verdiği sürenin dolmasına rağmen ne Yunanistan geri adım attı, ne de troika.
Çipras 5 Temmuz'daki referandumda Yunan halkına "Kreditörlerin taleplerini kabul ediyor musunuz?" diye soracak.
AB'nin talepleri kemer sıkma, borcu borçla kapama üzerine kurulu iken, Çipras referanduma 'hayır' denmesini telkin ediyor.
Bir taraftan da yeni çözümler peşinde.
Malum Çipras'ın partisi Syriza'yı iktidara taşıyan, Milli Ekonomi Modeli'nden alıntılardır.
Bu alıntıları Milli Ekonomi Modeli'ni birebir uygulamaya karar vererek devam ettirirse, Yunanistan işte o zaman kurtulacaktır.
Şu anda AB'nin borçların ötelenmesini reddetmesi, diğer Birlik ülkelerini de etkilememesi içindir. Zira borcunu ödeyemeyen ve Euro bölgesinden çıkan bir Yunanistan, AB rüyasının da sonunu getirir. Ortak Para Birimi'ne geçilen 2000 senesinden beri Birlik ülkelerinde giderek derinleşen ekonomik kriz, lokomotif Almanya'da dahil tüm ülkeleri etkilemiştir.
Fransa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Le Pen'in, "ABD'nin sömürgeci sistemine karşı barışçıl modelin savaşı" olarak ifade ettiği yaşadığımız bu dönem, 'Milli Ekonomi Modeli Çağı'nın başlangıcıdır.
Eğer Yunanistan ilk adımı atmayı başarırsa, inanıyoruz bu ihtilal ülkesi Fransa'yı da harekete geçirecektir.
Yunanistan'ın önünde bir Rusya örneği var. Rusya 2005'ten bu yana modeli uyguluyor. 2013 Şubat'ından itibaren Meclis'inde kanunlaştırarak krizi aşmayı başardı, ABD'yi ezdi ve süper güç oldu.
Milli Ekonomi Modeli ile bu noktaya geldiğini de gizlemiyor. Tam tersine Duma'da 27 Şubat 2013'te yaptığımız sunum esnasında Putin'in Danışmanı, "Putin bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı temin edecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek sistem arayışında, Milli Ekonomi Modeli bunları sağladığı için bu modeli uygulayacağım diyor" şeklinde teze olan güvenlerini ifade etmişti.
Bugün kapitalizm bitmiştir. Eğer bu sistem de devam edilirse, gerek AB, gerekse ABD batmaya mahkumdur.
Dünya istese de istemese de Milli Ekonomi Modeli'ne dönmeye mecburdur.  


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın