PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Kadir Geceniz mübarek olsun


Kadir Geceniz mübarek olsun

Cenab-ı Hak, Bakara suresinin 185. ayetinde, "Ramazan ayı öyle bir aydır ki, onda Kur'an-ı Kerim nazil oldu" buyuruyor.
Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına inmeye başladığı gece, Ramazan ayı içerisindeki Kadir Gecesi'dir. Cebrail (as), Peygamberimiz'e (sas) ilk vahyi bu gece getirmiştir. Alak Suresi'nin "İkra! Oku!" emriyle başlayan ilk beş ayeti bu gecede inmiştir.
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi, tam belli olmamakla beraber, Ramazan ayının son on günü içinde saklıdır.
Kadir gecesi ile ilgili başlı başına bir sure vardır.
Kadir suresi. "Biz onu (Kuran'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar..." (Kadir, 1-5)
Bin aydan hayırlı olduğu ayetle beyan edilen bu gece insan ömrü hesap edildiğinde 83 yılla karşılık gelmektedir. Bir gecede elde edilecek sevap bir ömür boyu yapılan ibadetlerin sevabına karşılık gelecek…
Kadir Gecesi çok mübarek bir gecedir.
Hz. Peygamber, bu gecede yapılacak ibadetle ilgili şöyle buyurmuştur: "Her kim imanından dolayı ve sevabını yalnız Cenab-ı Hak'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları affolunur."
Kendisinin Ramazan ayının son on gününde ibadete özellikle dikkat ettiği ve Ehl-i Beyt'ini de buna özendirdiği bilinmektedir.
Bu mübarek gecede, Cenab-ı Hak'tan af dilemeliyiz. Kuluz ve bilerek veya bilmeyerek hatalar işlemekteyiz. "Ya Rabbi, işlediğim günahlardan dolayı beni affet!" diye istiğfarda bulunmalıyız.
Hz. Peygamber (sav), "Ben günde yetmiş defa istiğfar ediyorum. Sahabem, siz de istiğfar ediniz" buyurmaktadır.
Peygamberimiz bu gecede, "Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua buyurmuştur. (Tirmizi, Kitabü'd-Deavat, 85)
Cenab-ı Hakk'ın "Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik" buyurduğu Kur'an-ı Kerim'i bu gece çok okuyalım.
Ayette "Allah ve melekleri, Peygamber'e (sav) çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin" (Ahzab, 56) buyruluyor. Allah'ın salavat getirecek kadar kıymet verdiği Resulullah (sav) Efendimiz'e biz de Kadir Gecesi'nde çokça salavat getirmeliyiz.
Allah'ı çokça anmamız gereken bir gecedeyiz.
Kelime-i Tevhid ile Allah'ın güzel isimleri ile onu zikredelim
Duaların geri çevrilmediği bu gecede, tan yeri ağarıncaya kadar dua edelim.
Cenab-ı Hakk, Kadir Gecesi'nin faziletinden istifade etmeyi nasip eylesin ve onu hepimize mübarek kılsın!


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın