PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Kadir Gecemiz mübarek olsun


Kadir Gecemiz mübarek olsun

Rahmet, mağfiret ve bereket dolu bir geceye erişiyoruz. Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir Gecesi… Bin aydan hayırlı olduğu ayette ve hadislerde beyan edilen Kadir Gecemiz mübarek olsun.
"Ramazan ayı öyle bir aydır ki, onda Kur'an-ı Kerim nazil oldu" buyuruyor Cenab-ı Hak. (Bakara, 185)
Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına inmeye başladığı gece, Ramazan ayı içerisindeki Kadir Gecesi'dir. Cebrail (as), Peygamberimize (sav) ilk vahyi bu gece getirmiştir. Alak suresinin "İkra! Oku!" emriyle başlayan ilk beş ayeti bu gecede inmiştir.
Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 günü içinde aranmaktadır.
Bu gecenin mahiyetiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi vardır.
"Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izni ile her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır." (Kadir, 97/1-5)
Yine Hz. Muhammed, "Faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhari, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafirin, 173-176) müjdesini vermektedir. Hz. Peygamber (sav) Kadir Gecesi'nde, "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mace, Dua, 5) diye dua tavsiye ederdi. Hz. Fatıma, Kadir Gecesi Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in uyumaması için az yedirir ve sabaha kadar ibadet etmelerini sağlardı.
Ayette, "Allah ve melekleri, Peygambere (sav) çok salavat getirirler, ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin" (Ahzab, 33) buyrulur. Bu gece alemlerin hürmetine var edildiği Rahmet Peygamberine çokça salavat okumalıyız. Geçmişte 'mübarek geceler yoktur' şeklindeki hezeyanları duyardık; bu sene 'peygambere gerek yoktur, Kuran akılla anlaşılır, sünnet, icma, kıyas-ı fukaha gibi İslam'ın temel kaynakları diye bir şey yoktur' noktasına taşınan İslami cinayetlere halkımızın kulak vereceğini zaten ummuyoruz.
Bu hezeyanları beyan edenlerin inanınız İslam'la da alakaları bulunmamakta… Önemli olan İslam akaidinin tahrif edilmesi ile birliğimizin, dirliğimizin bozulması ve işgale hazır bir zeminin hazırlanmasıdır.
Bu sebeple semaya açılan eller, Türk milletinin birliği ve dirliği için daha fazla dua etmelidir.
Cenab-ı Hak, Hz. Muhammed Mustafa (sav), Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hürmetine bunu bizlere nasip eylesin.
İmam Zeynelabidin'in Allah'ın rızasını umarak ettiği bir dua ile bitirelim: "İlahi! Bizi sana ulaştırıcı yollara ilet. Bizi sana en kestirmeden vardıran yolda yürüt. Uzağı yakın et bizim için. Zor ve şiddetli olanı bize kolaylaştır." (İmam Zeynelabidin, Prof. Dr. Haydar Baş)
Kadir Gecemiz mübarek olsun.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın