PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

FETÖ, Atatürk'ü neden sevmez?


FETÖ, Atatürk'ü neden sevmez?

ığı yerde Çerkez, Kürt, Türk diye Müslüman kardeşleri birbiri üzerine saldırtıp bu suretle kırdırtmak gayeleridir." (Mustafa Kemal, İngilizlerin İslam Siyaseti, Hakimiyet-i Milliye Gazatesi, 20 Nisan 1920)
1924'te Türkiye ile İngiltere arasında Musul konusu müzakere edilirken, Hıristiyan Nasturiler ile Nakşiler ittifak halinde bölgedeki Kürt aşiretlere saldırmışlardır.
1925 senesinde Şeyh Said yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı Doğu ve Güneydoğu illerinde isyan çıkarmıştır. Kurtuluş Savaşı esnasında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan Koçgiri isyanında, Ağrı isyanında, Menemen isyanında İngilizlerle işbirliği yapan hocaların, şeyhlerin etkisi büyüktür.
Menemen isyanının ele başısı Şeyh Muhammed Esad Erbili'nin dedesi Şeyh Hidayetullah'tır.
Yine mücadele sırasında Delibaş Mehmet isyanını çıkartan Konyalı Zeynelabidin ve kardeşleri de bir şeyhe bağlı olarak hareket ettiklerini iddia etmişlerdi. İşte Atatürk, kuvva harekatının; bağımsızlığın ve birliğin önünü kesen bu hainleri engellemiştir.
Kurtuluş Savaşı esnasında Kürt Teali Cemiyeti'ni kuranlar arasında yer alan Said-i Nursi ve bugüne kadar gelen gizli elleri, inanç anlayışlarındaki farklardan dolayı dindar Atatürk ile problemlidirler.
Türk, Kürt, Çerkez herkesi Müslüman gören ve İslam savunucusu olarak Kurtuluş Savaşı'nı veren Atatürk'e karşı Said Nursi, Emirdağ Lahikası'nda savaş verilen Hıristiyanlar ile birleşmeyi tavsiye etmektedir.
"İşte bu günde meydana çıkan bu dehşetli cereyanı (komünizm) ancak ve ancak Hıristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı (birleşmesi) yani İncil, Kur'an ile ittihad ederek halledebiliriz" (Emirdağ Lahikası, c.1, sayfa 62) fetvasını vermiştir.
"Misyonerler ve Hıristiyan ruhanileri, hem Nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü her halde şimal cereyanı; İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacaktır." (Emirdağ Lahikası, c.1, sayfa 150)
"Şimdi ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle belki Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerekir. Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor." (Emirdağ Lahikası, c.1, sayfa 194)
Kısaca sorun hak ile batılın problemidir esasen…

 


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın