PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Ermenilere yapmadığımız soykırımı bırakın da...


Ermenilere yapmadığımız soykırımı bırakın da...

Ermenilere yapmadığımız soykırımı bırakın da...


İnanılır gibi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı ve bir başbakan yardımcısı, tarihimizle dalga geçercesine hem de egemenliğin millete geçtiği güne denk gelen bir zamanlamayla Batı'nın siyasi dayatmalara malzeme için yıllardır yalanla üstünde durduğu 'soykırım'ı kabul etmek üzereler…

Bu yalanı kabul, Türk Milletine hakaret olur.

Bu yalanı kabul, çoğunluğu o tarihte yaşları 13-17 arasında değişen gençlerden oluşan şanlı Türk ordusuna itham olur. Bu yalanı kabul Türk tarihine kara lekeyi elinle sürmek demektir!

Bizler biliyoruz ki, Ermenilere soykırım yapmadık. Bu yalan 4T olarak belirlenen "tanıma, tanıtma, tazminat ve toprak" talepleri için uydurulmuştur ve seslendirilmektedir.

Yalanı çürütmek için çok uzaklarda delil aramaya gerek yok.

Yakın geçmişte "Tarihi, tarihçilere bırakalım" diyenlerin selefleri şimdi iyi dinlesinler:

Ermenistan'ın ilk Başbakanı Kaçaznuni 1923'te Ermeni ihtilalcı Taşnaksutyun Partisi Kongresi'ne sunduğu raporda şunları itiraf etmemiş midir?

"1914'te Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nda henüz taraf olmadığı günlerde Güney Kafkasya'da gönüllü Ermeni birlikleri oluşturmaya başladı. Bu birlikler EDD partisinin karar ve iradesine karşı gelerek Türklere karşı saldırıya başladı. Bu hareket çeyrek yüzyıl boyunca psikolojik olarak hazırlanan Ermenilerin kendilerine bir biçim bulmasının kaçınılmaz sonucuydu." (Kaçaznuni, Ermeni Belgeleri ile Ermeni Soykırımı Yalanı)

"31 Ekim 1914'te Ruslar, Doğu Beyazıt ve Erzurum'u işgale başladıklarında, Ermeniler Türklerin bu şaşkınlığından istifade ederek Türk köylerine saldırmaya başladı. Süleymanlı ve Zeytun kasabalarını ele geçirdi. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden Müslümanları katlettiler. Bu vahşetler o boyutta idi ki, Rus ordusuna karşı durmaya giden Türk askerinin geçeceği yerlere pusu kurup Türk askerine öldürdüler." (Süleyman Kocabaş, Ermeni Meselesi, Sayfa 123)

Kurtuluş Savaşında isyan çıkaran Türkleri bırakın vurmayı, zevk için evlere doldurup yakan Ermenileri ne çabuk unuttunuz?

Hınçak Komitesi 1915 olaylarından daha önce isyan etmiştir. 14 Nisan 1909'daki Adana İsyanında Ermeni komitacılar binlerce Müslümanın ırzına geçmiş ve canını almıştır.

Asıl Ermeniler katliam yapmıştır.

Rus Yarbay Twerdo Khlebof hatıratında bakın ne diyor:

"Erzincan'dan Erzurum'a çekilirken Ermeni eşkıya sürüleri (Rus subay Ermenilere çok kızgın olduğu için eşkıya sürüsü diyor) yolları üzerinde bulunan Türk ve Kürt İslam köylerini ahalisi ile birlikte mahvetmişlerdir. Ilıca kasabasında kaçamayan Türklerin hepsinin çocuklar dahil kör baltalarla enselerinden kesilerek öldürülmüş cesetlerini gördüm." (Selahaddin Aydemir, Dünyanın En Büyük Yalanı Soykırım)

Ilıca katliamından 3 hafta sonra 11 Mart 1918'de oradan dönen Yarbay Griyaft gördüklerini şöyle anlatıyor:

"Köylere giden yollarda uzuvları tahrip edilmiş birçok cenazeye rastladım. Her geçen Ermeni bu cesetlere söver ve tükürürdü. 319 metrekarelik cami avlusunda iki arşın yüksekliğinde cenaze yığılmıştı. Bunların arasında her yaşta kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar vardı. Kadın cenazelerinde ırza geçme izleri pek belli idi…"

Daha yakın bir tarihte 2010 senesinde Kars'ta yapılan kazılarda çıkanlar hakkında ne dersiniz?

"Arpaçay ilçesine bağlı Küçükçatma Köyü'nde Müze Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi başkanlığında yapılan kazıda 30'a yakın şehit iskeleti çıkarılmıştır. Arama yapılan 90 metrekarelik alanda bu güne kadar 183 Türk'ün cesedi bulunmuştur. Elbise, postal, kemer, düğme ve kemiklerden anlaşılan bir samanlıkta yakıldıktan sonra buraya atılmış olabilirler. Bazılarının kafatasındaki yarıklar da baltayla parçalandıkları izlenimini vermektedir."(Selahaddin Aydemir, Dünyanın En Büyük Yalanı Soykırım, Sayfa 223)

Siz hükümet yetkilileri, kimin adına ve kimin izniyle Ermenilere soykırım yaptığımızı kabule uğraşıyorsunuz?

Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümünü savaştıklarımızla anmaya uğraşacağınıza, Kurtuluş Savaşı sürecinde silahsız, yalın ayak ve aç bir halde bu vatan için savaşırken can verenlerin hesabını sorun!

Neden Hıristiyan Batı'nın çıkarları sizleri şehitlerimizden daha fazla ilgilendiriyor?

Yoksa Güneydoğu'nun bizden ayrılması konusunda anlaşmayı tamamladınız da, sıra Ermenilere yer ayırmaya mı geldi?

 


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın