PROF. DR. HAYDAR BAŞ | RESMİ WEB SAYFASI

Alevi canlara müjde


Alevi canlara müjde

Alevi canlara müjde
 

Sosyal medyada görüşlerimizi gün gün bizi takip edenlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Son olarak Alevi canlar hakkında projelerimizi yazdık.

Gerçi onlara İmam Ali ve Alevilik hakkındaki görüşlerimizi ulaştırmamız bundan yıllar evveline dayanıyor.

Hasan Hüseyin Dede ile tanışmamız bizi, anlatılandan farklı bir Alevilik olduğuna ikna etti ve işin içine girdik.

Sünni dünyada neredeyse tanınmayan İmam Ali Efendimizin hayatını kaleme almakla başladık.

Sonrasında bizlere yani İslam dünyasına Şii-Sünni ayrımı olarak sokulan hançeri söküp atacak, Ehl-i Beyt külliyatını tamamlamaya karar verdik. Allah nasip eyledi, başardık.

Hz. Peygamber'in ailesi olan Ehl-i Beyt, gerek Hamse-i Ali Aba hadisinde ve gerekse Mübahale ayetinde, yani Al-i İmran 61'de geçtiği şekliyle 5 kişidir.

Başta Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, Hz. Fatıma Annemiz, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimiz.

Bu beş mübarek insan, Ehl-i Beyt'tir.

İmam Şafi hazretlerinin beyanı ile onları sevmek farzdır.

Alevilik, İmam Ali'nin yanında olmaktır. İmam Ali Peygamberimizin ilan ettiği kardeşidir.

Şimdi size soruyorum, Peygamberimizin kardeşi olduğunu ilan ettiği kişiyi sevmekten daha güzel bir şey olabilir mi?

İşte bizler İmam Ali'yi seven Alevi kardeşlerimize bugüne kadar hak etmelerine rağmen elde edemedikleri imkanları vermeyi bir borç biliyoruz.

İlk başta ibadethaneleri olan cemevleri konusu gelmektedir.

Defalarca gündem edilmesine rağmen hükümetin ibadethane kapsamına almadığı cemevleri hakkında CHP'den de farklı bir gayret görülmemiştir.

Cemevleri bizim zamanımızda hukuken ibadethane statüsüne kavuşturulacaktır.

Yine, cemevleri devlet tarafından inşa edilecektir.

Dedeler maaşa bağlanacaktır.

Ve Ehl-i Beyt üniversitesini açarak Aleviliği dünyaya tanıtıp birliği temin edeceğiz.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) dönemi, kapıları işaretlenerek dışlanmaya çalışılan Alevi canlarla bir bilek bir yürek olacağımız günler demektir.

Geliniz, size bir şeyleri vaat dahi etmekten çekinenleri bir kenara bırakılım, hukuken haklarınıza kavuşturacak BTP'yi iktidar edelim.


Whatsapp ile ulaşın Whatsapp ile ulaşın